Zlato znamená istotu. Zlato je trvalá hodnota, ktorá chráni Váš majetok pred infláciou. Zlato je takmer nezničiteľné.

 • Zlato uchováva vysoké hodnoty v malých množstvách..
 • Zlato je garantom likvidity.
 • Zlato ponúka dlhodobú stabilitu aj keď sú výkyvy v dennej cene.
 • Zlato je najlepším darčekom.
 • Zlato je nezávislé na vládnych systémoch, na kapitálovej hodnote firiem.
 • Zlato je oslobodené od DPH.

Ďalšie dôvody prečo mať zlato

 • Dopyt po zlate dlhodobo prevyšuje ponuku a možnosti ťažby. Preto sa zlato v posledných rokoch stále zhodnocuje.
 • Zlato je vzácne. Celosvetové zásoby zlata a striebra sú obmedzené.
 • Zlato predstavuje slobodu. Je to hmatateľný likvidný kapitál, ktorý vložíte do kapsy a odcestujete s ním na druhú stranu zemegule.
 • Zlato nie je možné žiadnym spôsobom umele vyrobiť. Ťažba zlata je stále drahšia, ťažba je stále z väčších hĺbok. Za posledných 10 rokov narástli náklady na ťažbu o viac než 100 % a stále rastú.
 • Centrálne banky a vlády držia a stále zvyšujú zlaté rezervy investičného zlata.
dekorace2

Oslobodenie od DPH a legislatíva o zlate

Vstupom Českej republiky do Európskej únie bol novelizovaný zákon o dani z pridanej hodnoty (zákon 235/2004 Zb.), ktorý investičné zlato oslobodil od DPH (§92):

§ 92 Zvláštny režim pre investičné zlato

1. Investičným zlatom sa rozumie:

 • zlato v tvare uzančných zliatkov s hmotnosťou akceptovateľnou na trhu zlata a rýdzosti najmenej 995 tisícin,
 • zlaté mince, ktoré
  • majú rýdzosť najmenej 900 tisícin,
  • boli vyrazené po roku 1800,
  • sú alebo boli v zemi svojho pôvodu zákonným platidlom
  • sú obvykle predávané za cenu, ktorá neprevyšuje voľnú tržnú hodnotu ich zlatého obsahu o viac než 80 %.

2. Česká národná banka uverejní vo Vestníku Českej národnej banky zoznam zlatých mincí, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 1 písm. b).

3. Od dane je oslobodené dodanie investičného zlata v tuzemsku, zhotovené v inom členskom štáte a jeho dovoz. Oslobodenie od dane sa vzťahuje i na

 • investičné zlato s osvedčením pre fyzicky alokované a nealokované zlato,
 • investičné zlato obchodované na zlatých účtoch, a to hlavne úvery a swapy zakladajúce k investičnému zlatu vlastnícke právo alebo právny nárok, alebo termínované obchody s investičným zlatom, vrátane futures a forwardov, ktoré zahrňujú prevod vlastníckeho práva, alebo právneho nároku k investičnému zlatu.

Od dane bez nároku na odpočet dane, je oslobodená služba osobou, ktorá koná menom a na účet inej osoby, ktorá spočíva v zaistení dodania zlata. 

Pozri tiež i Smernice Rady Európskej únie 98/80/ES z 12. októbra 1998.

Všetky zlaté zliatky ponúkané v obchode DoZlata spĺňajú podmienky pre oslobodenie od DPH. 

Zlaté šperky, pamätné medaile alebo zlaté nugety sú zaťažené DPH. Najlepšie je investičné zlato nakupovať priebežne a v menšom množstve. Ľudia v EÚ majú uložené do investičného zlata 5 až 10 % svojho majetku. Investičné zlato je možné kúpiť v rôznych hmotnostiach od 1gr až po 1000 gr (= 1 kg). Investičné zlato je číslované a s certifikátom. Rýdzosť zlata je 999,9/1000. 

Základom ceny je aktuálna cena zlata na svetovom trhu. Konečná cena investičného zliatku je závislá na aktuálnej cene zlata na svetovom trhu, kurzu meny a výrobnej prirážke.

dekorace3

FireGOLD

phone +420 721 934 000

mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

facebook